Svanemærket

Svanemærket

Svanemærket er et nordisk miljømærke for produkter, der ikke går under betegnelsen fødevarer.

Mærkeordningen blev udviklet i 1989 af Nordisk Ministerråd, og Danmark tilsluttede sig mærkningen i 1997.

Svanemærket er det officielle miljømærke i hele Norden og er sammen med EU-Blomsten de eneste to officielle miljømærker vi har i Danmark.

Hvad betyder mærket?

De fleste har sikkert set det grønne mærke med den hvide svane, men der er mange der ikke ved hvad mærket egentlig betyder!

Når et produkt bærer Svanemærket betyder det, at varen er blandt de mindst miljøbelastende i den varegruppe som produktet tilhører – Og selvom Svanemærket kun bruges i norden, er mærket faktisk en af de skrappeste og mest anerkendte miljøcertificeringer i verden.
Målet med miljømærket er, at den samlede miljøbelastning, fra produktion til forbrug, mindskes så meget som overhovedet muligt. Dette ambitiøse mål kræver, at man følger produktets livscyklus fra ‘før produktion’ til ‘efter forbrug’ for, at kunne forstå hvor miljøproblemerne opstår undervejs, og dermed vide hvor der skal skærpes til, for at beskytte miljøet og mennesker. Produktets livscyklus starter derfor helt fra designet af produktet og slutter ved bortskaffelsen af emballagen/produktet. Undervejs på produktets rejse kan det ikke undgås at produktet sætter et aftryk på både klima, miljø og mennesker. Produktets aftryk afhænger bl.a. af, hvilke råvarer der bliver brugt til fremstilling, hvordan man fremstiller produktet (brug af kemikalier mm.), samt hvad naturen og forbrugeren bliver udsat for ved brugen af produktet.

 

Hvilke krav stiller Svanemærket?

For at et produkt kan blive markeret med Svanemærket, kræver det, at produktet kan leve op til en række stillede krav. Kravene afhænger hvilken type produkt der er tale om, samt hvor på produktets rejse der er størst potentiale for at mindske miljøbelastningen.

Miljøkrav kan eksempelvis være at sikre, at vi sparer på jordens ressourcer, værner om biodiversiteten, får flest mulige materialer til at recirkulere samt mindsker det aftryk vi sætter på vores klima.

Svanemærket stiller det, man kalder produktspecifikke krav. Det betyder med andre ord, at tekstiler skal leve op til ét sæt krav, toiletpapir til et andet sæt krav, og så videre.

Netop denne metode adskiller Svanemærket fra andre mærkningsordninger, da der her ses på hele produktets rejse, og ikke kun enkelte parametre i fx. produktion eller anvendte råvarer. Det er derfor svært at beskrive kravene konkret og præcist, da det handler om hvilken type produkt der er tale om.

Men, når det handler om tekstiler (som vi her hos Klimavenligt-tøj.dk har valgt at fokusere på) ses der bl.a. på, hvordan tekstilerne bliver fremstillet, hvilke kemikalier der bliver anvendt under produktion, på vand- og energiforbrug undervejs, hvordan tekstilerne kan påvirke forbrugeren, levetiden for selve produktet, samt hvilke muligheder der er for at genbruge.

Det er bl.a. ud fra disse parametre at Svanemærket fastsætter sine krav.

 

Løbende evaluering

Desuden bliver kravene til svanemærkede produkter og serviceydelser løbende evalueret og strammet. Det betyder samtidig, at en certificering er tidsbegrænset. For, når der bliver stillet nye krav til en produktgruppe, skal alle producenter med produkter der bærer Svanemærket i denne produktgruppe kunne dokumentere, at deres produkter lever op til de nye krav – Ellers mister producenten rettigheden til at bruge Svanemærket.

Fælles for alle produkter der bære Svanemærket er, at de alle lever op til de skrappe krav som er med til at sikre et bedre miljø, og en mere bæredygtig udvikling.

Du tænker måske ikke, at de små valg er vigtige, men det er de i høj grad… Så, hvis du på en god, nem og klimavenlig måde vil hjælpe med at sætte et bæredygtigt aftryk i hverdagen, og på den måde gøre en forskel for miljøet, skal du blot lede efter det grønne mærke med svanen næste gang du shopper.

 

Bonusinfo
  • Flere end 9 ud af 10 voksne danskere har kendskab til Svanemærket. Og flere end 6 ud af 10 danskere kigger efter Svanemærket, når de handler.

 

  • Ligesom Svanemærket (sammen med EU-blomsten) er det officielle danske miljømærke for produkter der ikke er fødevarer, er det røde Ø det officielle danske mærke til fødevarer.

Reklame