The Green Dot

The Green Dot

The Green Dot (på dansk; Grønt Punkt) er et anerkendt licens-symbol for et europæisk netværk af industrifinansierede systemer til genbrug af brugt emballage til forbrugsvarer.
The Green Dot ordningen blev i 1990 lanceret i Tyskland under navnet Der Grüne Punkt, men siden er de fleste europæiske lande kommet med i ordningen under paraplyorganisation PRO Europe (Packaging Recovery Organisation Europe) med hovedsæde i Bruxelles i Belgien.
PRO Europe blev grundlagt i 1995, og er paraplyorganisationen for europæiske emballage- og genvindings- og genbrugsordninger, med det registrerede varemærke “The Green Dot”. PRO Europe er licensgiver for varemærket for Europa.
The Green Dot er et de mest benyttede licens-varemærker, og logoet er varemærkebeskyttet i over 140 lande over hele verden.
Ordningen finansieres af en række licensgebyrer, der betales af virksomhederne / producenterne af produkterne. Gebyrerne er forskellige fra land til land, og baseres bl.a. på det materiale, der anvendes i emballagen (eksempelvis plast, papir, pap, træ, metal).

Hvad omfatter The Green Dot?

Ordningen er omfattet af det europæiske direktiv om emballage og emballageaffald (94/62/EF), hvilket betyder at, hvis en virksomhed ikke tilslutter sig Green Dot-ordningen skal virksomheden, hvis dens produkter bruger emballage, selv sørge for at genvinde egen emballage – hvilket næsten er en umulig opgave for masseproduktioner, og kun kan lade sig gøre for små producenter med meget lav volumen. Reglerne herfor er dog forskellige fra land til land, og derfor har de enkelte landes tilsynsmyndigheder beføjelser til at udstede bøder til virksomheder, hvis reglerne ikke overholdes.
I dag bruges The Green Dot i 31 lande som finansieringssymbol til at finansiere organiseringen af ​​indsamling, sortering og genopretning af brugt emballage (hovedsagelig husholdningsemballage). The Green Dot benyttes af mere end 150.000 virksomheder / producenter, og omfatter mere end 400 milliarder emballerede forpakninger årligt.

Hvad betyder The Green Dot?

På produktemballage betyder mærkningen, at der er betalt et finansielt bidrag til en genanvendelsesorganisation. Det er et krav at denne organisation er oprettet i overensstemmelse med principperne som er defineret i det europæiske direktiv om emballage og emballageaffald (94/62/EF) samt den nationale lovgivning i det respektive land. Produktionsvirksomheder benytter Green Dot-symbolet som en garanti overfor forbrugeren om, at de overholder lovgivningen vedr. emballageaffald.
Ved at være med i ordningen, er den producerende virksomhed fritaget for deres individuelle forpligtelse til at tage brugt produktemballage retur.
Symbolet har dog ingen genbrugsbetydning, og betyder derfor ikke nødvendigvis, at den mærkede produktemballage er genanvendelig.

Målet med Green Dot-ordningen er at sikre genanvendelse af emballageaffald på den mest økonomiske og miljøvenlige måde.

Genanvendelse på en effektiv måde er fremtiden, og tiden hvor alt bliver smidt ud, uden at tænke over konsekvenserne, vil forhåbentlig høre fortiden til. Med konkrete løsninger og nytænkning kan vi sikre, at miljøet og sundheden beskyttes på lang sigt, og her er The Green Dot et stort skridt i retning mod denne fremtidige forandring.

Bonusinfo

Alene I 2017 genanvendte The Green Dot virksomheder ca. 1,8 millioner ton affald.

Reklame