Responsible Wool Standard

RWS (Responsible Wool Standard)

Responsible Wool Standard (på dansk; Den ansvarlige uldstandard) blev udviklet gennem en proces der blev ledet af Textile Exchange samt en gruppe af flere interessenter, der inkluderede repræsentanter fra hele uldbranchen og forskellige sektorer, herunder dyrevelfærdsgrupper, brancheorganisationer, mærker samt flere eksperter på området.

RWS er en certificering designet til at give industrien og forbrugere, et værktøj til at genkende de bedste landmænd og sikre, at ulden kommer fra farme med en progressiv tilgang til forvaltning af deres jord samt fra får, der er blevet behandlet efter høje standarder og på ansvarlig vis.

 

Bedre dyrevelfærd og landbrug

Ulden er certificeret efter strenge internationale standarder. Dette sikrer dyrevelfærd og bedre landbrugspraktik indenfor opdrætning af får.
Virksomheder kan frivilligt og uafhængigt vælge at blive certificeret til Responsible Wool Standard. Certificeringen sikrer, at fårene på gårdene behandles med respekt for ‘de fem friheder’ (De fem friheder (The Five Freedoms) er globalt anerkendte standarder til beskyttelse af dyrevelfærd. De består af: 1. Frihed fra sult og tørst; 2. Frihed fra ubehag; 3. Frihed fra smerte, tilskadekomst og sygdom 4. Frihed til at leve under (mest) normale forhold; 5. Frihed fra frygt og nød. (Kilde: Farm Animal Welfare Council)).
RWS standarderne gælder globalt for alle fåreracer, og mulesing er strengt forbudt.

 

Målene med Responsible Wool Standard certificeringen er:

At sikre, at uld ikke kommer fra dyr, der har været udsat for unødvendig skade.

At belønne ​​og påvirke uldindustrien for god dyrevelfærd.

At sikre forvaringskæden fra gård til slutprodukt hos producenten.

At skabe en høj industristandard der skaber forbedringer inden for dyrevelfærd og landforvaltning.

Nøglepunkter i Responsible Wool Standard:

  • Beskyttelse af dyrevelfærd – Fårenes fem friheder (The Five Freedoms) er beskyttet til enhver tid, henviser til standarder og bedste praksis omkring verden.
  • Bevarelse af landjordens sundhed – Progressive metoder til jordforvaltning der beskytter jordens sundhed, biodiversitet og indfødte arter praktiseres på RWS-gårde.
  • Troværdig certificering – En professionel tredjepart reviderer hver fase i forsyningskæden.
  • Forvaringskæde – Certificeringen sikrer, at identiteten af ​​RWS uld vedligeholdes hele tiden: fra gården til slutprodukt.
  • Tillidskommunikation – Kun produkter med 100% certificeret uld må bære RWS-logo – altså ingen blandingsprodukter.
  • Engagement fra Interessenter – RWS blev udviklet med input fra landmænd, dyrevelfærdseksperter, jordbeskyttelseseksperter, mærker og detailhandlere fra alle dele af kloden.

Responsible Wool Standard kræver, at alle step certificeres, lige fra bonde til produkt producent eller selve brandet/mærket – detailbutikker er dog ikke forpligtet til at være certificeret.

En lang række internationale mærker (både store og små) fra forskellige brancher har forpligtet sig, og flere sigter efter at benytte RWS-certificeret uld i deres produktion i nærmeste fremtid.

Reklame